dinsdag 31 mei 2016

Soorten vragen

Dit schooljaar geef ik weer eens het vak Mens & Natuur aan een brugklas. Daar kom ik weer andere vormen van leren tegen dan bij Wiskunde en Rekenen. De vragen in het werkboek en op de toetsen nemen wel twintig verschillende vormen aan; en elke type vraag heeft zijn eigen antwoord-strategie.
Een kleine inventarisatie bracht ons de volgende soorten vragen:
* Invulzinnen, vaak letterlijk uit het tekstboek, waarin een paar woorden ontbreken
* betekenis van begrippen vragen
* het begrip bij een betekenis of omschrijving zoeken
* juist/ onjuist- vragen  (of waar/ niet waar)
* opzoek- vragen bij bronnen

* opzoek- vragen op internet
* biologische tekeningen natekenen
* onderdelen van een orgaan of organisme benoemen
* vragen naar oorzaak (waarom?)
* vragen naar voorbeelden

* lijntjes trekken tussen twee rijtjes begrippen
* op volgorde van klein naar groot zetten (of van groot naar klein, dus goed lezen!)
* meerkeuze- vragen (soms mag je er meer aankruisen)
* interview, waarbij leerlingen elkaar bevragen
* mening vragen

* onderzoekje uitvoeren
* resultaten van onderzoek in diagrammen verwerken (wiskunde)
* non- voorbeelden kunnen ook heel leerzaam zijn...
* tegenstellingen (gevarieerde  of eenzijdige voeding)
* toepassen van het geleerde in een vergelijkbare situatie

* tot slot een heel leerzaam type vraag: "welk woord hoort hier NIET bij?" (soms zijn meerdere antwoorden goed, omdat er  heel verschillende argumenten gebruikt kunnen worden)

Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar open vragen, omdat leerlingen dan meer kunnen laten zien wat ze allemaal weten. Sommige antwoorden brengen een glimlach op het gezicht van de docent...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten