donderdag 24 december 2015

TIPS hoe schoolvakken te verbinden met het dagelijks leven

Hoe kun je een schoolvak verbinden met het dagelijks leven?
Vaak blijven er schotjes staan tussen de verschillende schoolvakken onderling; en zoeken leerlingen niet vanzelfsprekend verbinding tussen leerstof en belevingswereld.

Tip 1: Leerlingen zelf aan het denken zetten
Geef het verbinden aan de belevingswereld expliciet als opdracht aan je leerlingen:
"Maak een begrippennet (mindmap) van de leerstof, en plak of teken er veel plaatjes omheen!"
 Je ziet dan waar leerlingen zelf mee komen, en kunt dat samen aanvullen.
Tip 2: Voorkennis activeren
Bij de start van een nieuw onderwerp is een geschikte vraag:
"Waar kom je dit begrip tegen?"  Je kunt samen met de klas de inbreng in een begrippennet zetten.
Voorbeeld: de vraag "Waar gebruik je negatieve getallen?" levert al snel op: temperatuur, rood staan, negatief doelsaldo; daar kun je de thema's weer, geld, sport uithalen. Bewaar de mindmap; natuurlijk kom je er later in het programma op terug.

Tip 3: Met een context-bril opgaven lezen
Lees samen met leerlingen (examen-) opgaven, en stel vóórdat er aan oplossingen gewerkt de vraag:
"waar speelt deze opgave zich af?". Het antwoord, bijvoorbeeld in een scooterwinkel, maakt leerlingen bewust van de context en legt misschien verbinding hun dagelijks leven. Deze bewustwording gaat niet vanzelf.

Tip 4: Naar beroep of functie vragen
"In welke werk is deze vaardigheid nodig?" is dan de vraag. Je kunt niet meer denken in de klassieke beroepen als loodgieter of boer, maar meer in werkterreinen of functies.
Zelf krijg ik bij wiskunde-onderwerpen soms als antwoord: "als je wiskunde-docent wordt". Klopt helemaal. Soms kan het antwoord ook "op vakantie" zijn.

Tip 5: Ouders inschakelen
Met internet kunnen we de alles dichtbij halen, de uitgevers maken prachtige boeken en online lesmateriaal, maar ouders en docenten blijven belangrijke schakels tussen dagelijks leven en leerstof. Je kunt ouders coachen om regelmatig met hun kind op zoek te gaan naar antwoorden op de vraag "Waarom moet je dat leren?".

Tip 6: Gastdocenten uitnodigen
In je vrienden-kring of stage-contacten zijn vast goede vertellers te vinden. Zij hebben veel zeggingskracht.

Tip 7: Tijdschriften laten slingeren
Dit lijkt een flauwe tip, maar er wordt gebruikt gemaakt van de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. Ze gaan er in bladeren en komen jouw vak tegen. Het werkt ook als je een uitdagend spelletje op je tafel hebt liggen, of een doos met een vraagteken er op.
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten